HARDSTAB (sertlik stabilizitörü)

Havuz suyundaki sertlik iyonlarını bağlayarak havuz yüzeyinde,besleme kısımlarında ve filtre kumu üzerinde kireç oluşumunu engeller.Demir,bakır ve mangan gibi iyonları bağlayarak bunların neden olduğu su renklenmesini önler.Suyun bulanıklığını giderir ve yosunlaşmanın önlenmesine yardımcı olur.